KALVSVEDS HEREFORD

Kalvningen är under januari till april i full gång. Vackra kalvar möter sina mödrar.De flesta korna klarar sina kalvningar på egen hand, men vi försöker få in dem i egna halmade boxar för att under några dagar hinna återhämta sig och anknyta till varandra.

Då vår Kalvsved Södergård är ekologiskt så äter djuren grovfoder från gården och betar markerna på och kring gården så länge det är möjligt. Under vintermånaderna kan de välja om de vill vara inne i lösdrift eller ute i hagen. Genom att markerna betas så håller vi våra kulturmarker öppna och bibehåller vår svenska växtfauna.

Kalvarna får gå tillsammans med sina mammor i omkring 7 månader, sedan skiljs de från korna. Kvigorna behåller vi för att organiskt växa vår produktion, och tjurarna som inte är stamboksförda säljs vidareför att där få växa till sig ytterligare innan de skickas till slakt. De djur med bra stam behåller vi för egen avel eller säljer vidare till andra avelsintresserade.

Vi ser vårt arbete som ett bidrag till Ydres levande landsbygd och vackra natur, samtidigt som vi producerar ekologiskt, lokalt och antibiotikafritt kött.